Civil forum

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület

Készült: 2016. január 5.

18966527-1-20
8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Kovács Judit elnök
+36-83-511-790
gyenesdias@tourinform.hu
www.gyenesdias.info.hu


A szervezet céljának, tevékenységeinek bemutatása:

A 2003-ban alakult Gyenesdiási Turisztikai Egyesület önkormányzati elven működő szakmai önszervező, egyeztető, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet.
A közösségi összefogás célja: szervezni, összehangolni a turisztikai szereplők tevékenységét, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, összehangolni e gazdasági szereplők tevékenységét. E cél érdekében az Önkormányzattól kapott kompetencia alapján az Egyesület kezeli a turizmus szakmai feladatait, felvállalja a helyi turizmus kezelését, ellátja a település turisztikai marketingmunkáját, működteti információs irodáját.
Az önkéntes összefogás, közös munka, érdekképviselet fontosságát és eredményességét alátámasztja a taglétszám alakulása. Tagjainak száma 100 fő felett van (az alapító tagok csaknem 2/3-a ma is tagja az egyesületnek.), köztük a település turizmusban közvetlenül, ill. közvetve érintett vállalkozói, és az önkormányzat. Az Önkormányzattal való együttműködést megállapodás szabályozza, ami kiterjed a feladatokra, jogokra, kötelezettségekre, anyagi kérdésre.
A szakmai és érdekképviseleti céllal létrejött civil szervezet komoly támasz tagjai számára: jogszabályoknak való megfelelés segítése, érdekérvényesítés, szakmai érdekképviselet felsőbb szintű szervek irányában.
Az Egyesület egyre bővülő szolgáltatáskínálattal működtet információs irodát, ami a tagság elvárásainak való megfelelés mellett, a partnerekkel való együttműködésnek, és a településre érkező vendégek kiszolgálásának is helyszínt biztosít.
A település turisztikai marketing feladatainak ellátása során termékfejlesztési és szolgáltatásfejlesztési projekteket dolgoz ki és valósít meg, illetve online és print felületeken jelenik meg. Évente végez kutatást, kérdőíves felmérést a tagság és a vendégek véleményének, visszajelzéseinek megismerése érdekében, melyek alapján alakítja feladatai körét, javítja szolgáltatáskínálatát, fejlesztési javaslatokat tud megfogalmazni. Sikerrel szervezi meg adventi rendezvényét, mely a partnerség megerősítésének fontos teret ad. A lebonyolításban csaknem 50 fő vesz részt.
A kitűzött célok megvalósításához, a feladatok ellátásához forrást a tagdíj, szponzori pénzek, támogatások, értékesítési bevételek, pályázati források biztosítanak.
A felvállalt munka ellátásához szakképzett kollégákat alkalmaz, akik az egyesület Választmányának döntései alapján, éves feladatterv szerint végzik munkájukat. Folyamatosan bevonásra kerülnek a tagok a feladatok meghatározásába, végrehajtásába, a Választmány mellett esetenként különböző munkacsoportok is dolgoznak. Így megsokszorozódnak a szellemi javak, és mindez komolyabb eredményeket indukál. Aktív tagok lelkesedése sok olyan eredményhez vezetett, amire összefogás nélkül nem volt lehetőség Gyenesdiáson.

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2021