Civil forum

Keszthelyi Nemzeti Kör Közhasznú Egyesület

Készült: 2016. január 5.

18965636-1-20
8360 Keszthely, Deák F. u. 57/e III/6.
Dr. Alföldi Zoltán elnök
+36-30-5051719

 


A szervezet céljának, tevékenységeinek bemutatása:

Egyesületünk 2002. június 06-án alakult. Célja a családi és közösségi értékek és érdekek erősítése és védelme, „a korszerű és legszélesebb értelemben vett nemzeti, polgári, keresztény értékrend, világnézet és politikai gyakorlat bemutatása és tárgyalása” (részlet az Alapszabályból), a helyi önszerveződések és az önkormányzati munka támogatása, ennek szervezése és lebonyolítása. Az egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a városi ünnepségeken, így a Március 15-ei ünnepségen, a Trianoni megemlékezésen és Államalapításunk ünnepén. Részt vettünk a Vízkereszti találkozón és a Kommunizmus áldozatainak megemlékezésen is tiszteletünket tettük. Október 6-án az aradi vértanúkról emlékezünk meg. Ugyanebben az évben részt vettünk a Szent Erzsébet szobor felavatásán. A szervezet szellemi műhelyként is működik: ismeretterjesztő és kulturális tevékenységet végzünk, előadásokat szervezünk. Tevékenységünket elsősorban Keszthely városában és vonzáskörzetében, valamint a nyugat-balatoni régióban folytatjuk. Számos keszthelyi és térségi civil szervezettel (Nagycsaládosok, a Rákóczi Szövetség és a KÉSZ helyi szervezetei, stb.) szoros kapcsolatban állunk, közös rendezvényeket, programokat szervezünk. Alapító tagja vagyunk a Keszthely-Hévíz Kistérségi Civil Egyeztető Fórumának. Az önkormányzatiságról, „Erkölcs és ..” (sport, művészet, oktatás, politika, média) valamint Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását, lehetőségeit bemutató előadássorozatot szerveztünk. „Családom-Városom-Hazám” címmel Keszthelyi Civil Napok, Polgárok Napja rendezvények és  „Példaképeink” címmel előadás-sorozatot valósítottunk meg. „Napjaink környezeti problémái " Globálistól- lokálisig" című nemzetközi tudományos konferencián vettünk részt. 9 évig moldvai csángó gyermekeket fogadtunk. 270 moldvai csángó magyar gyermek fogadását szerveztük meg. Kirándulást tettünk a moldvai csángó magyarokhoz (Pusztina, Frumósza), Kárpátaljára, Felvidékre, a Pilisbe, Ószandecbe és Moldvába. Árpád-házi Szent Erzsébet emlékhelyén tiszteletünket tettük. Megszerveztük a helyi lengyel-magyar Uniós elnökségátadást a lengyel testvérváros meghívásával.2015-ben ismét meghívtuk lengyel testvérvárosunkat. Együttműködünk a Zala Megyei Civil Információs Centrummal. A TÁMOP Helyi innovatív kezdeményezések című pályázatban a szívességszolgálat járási kiterjesztésében aktívan részt vettünk. 2012-ben felkérést kapott az egyesület, hogy mutassa be NCSSZI családbarát pályázatát a parlamentben. A környék forrásainak tisztítását is megszerveztük. Az egyesület tagjai elutaztak Délvidékre NEA támogatással. A Civilek a tanórán kívüli nevelésért című TÁMOP pályázatban megvalósítóként múzeumpedagógiai órákra és tanulmányi kirándulásokra kísértünk iskolás és óvodás gyermekeket. Szervezetünk tagjai azonos értékrend, gondolkodásmód alapján szerveződnek, tenni akarásunk széles körű tevékenységet ölel fel, melyek erősítik a csoportkohéziót és példát mutatnak a polgároknak. Egyesületünk eddigi tevékenysége során a Kárpát-medencében élő magyarok civil szervezeteivel vette fel a kapcsolatot és ápolja azt. Célunk, hogy megismerjük a határokon túli magyarok környezetét, a táj és az épített örökség szépségeit, ezek történeti átalakulását, fejlődését. Fontos, hogy eredetiben lássuk az ottani népszokásokat, viseleteket, megtanuljuk az ott élők táncait, halljuk zenéjüket. Kíváncsiak vagyunk a népmeséink, mondáink hasonlóságaira és különbözőségeire. A gasztronómia és a vendéglátás sajátosságait is tanulmányozzuk. Tapasztalatokat gyűjtünk a civil szervezetek működéséről, megvitatjuk közös problémáinkat. Felvázoljuk a további együttműködés lehetőségeit, kialakítjuk ennek kereteit. Együttműködésünk által nemcsak az ismeretek bővülnek, de közösségek, emberi kapcsolatok is fejlődnek.

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Szakkör


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2023