Civil forum

CLLD ÖSSZEFOGLALÓ

Készült: 2018. május 30.

A pályázati felhívás megjelenését követően széleskörű tájékoztatás és konzultáció sorozat eredményeként megalakult az Összefogás Keszthelyért Helyi Közösség. A Helyi Közösség bázisát a már 2002-ben megalakult Összefogás Keszthelyért Egyesület alkotja, mely a jelen pályázat benyújtója.

Az egyesület a lakosság mozgósítása érdekében munkacsoportok keretében folytatott konzultációkat szervezett, párbeszédet indított. A minél szélesebb bevonás érdekében kérdőívek és interjúk segítségével igényfelmérés készült a civil szféra, az egyházak, aktivisták, intézményvezetők, önkéntesek körében. A helyi újságban projektgyűjtő adatlap jelent meg, melyre 70 darab, összesen 2 milliárd forint összköltségű ötlet érkezett be. A fejlesztési elképzeléseik rögzítése érdekében a munkacsoportok szakmai javaslatokat állítottak össze. A közösségi tervezés módszertanának alkalmazásával elkészült a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, mely Keszthely város teljes közigazgatási területét lefedi.


A stratégia tartalmazza a műveletekhez rendelt forrásokat, az indikatív forráselosztás éves összegeit. A pályázat keretében összesen 399 999 972,- Ft felhasználást tervezzük, melyből 59 999 972 Ft a működési költség, 340 000 000 Ft pedig a műveletek költsége. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében megfogalmazott műveletek (helyi felhívások) végrehajtására fordítható ERFA 206 666 676 Ft, ESZA források 133 333 324 Ft.

 

2017. december 22.-én a támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Központ vezetője támogatásban részesítette.

 

Az Összefogás Keszthelyért Egyesület a támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket az előírtaknak megfelelően teljesítette. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatási szerződés hatályba lépésének napja: 2018. május 2.

 

Megtörtént a Helyi Akciócsoport felállítása, a munkaszervezetében dolgozó személyek kiválasztása, a szakmai önéletrajzok benyújtásra kerültek az Irányító Hatóság fele. A munkaszervezet vezetői feladatok ellátására 4 órában és az adminisztrátori feladatok ellátására heti 10 órában a szerződések megkötése 2018 február 1-el megtörtént. A menedzseri feladatokra  2018. április 1-től teljes foglalkoztatásban 1 fő kerül alkalmazásra.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia átdolgozása megtörtént a csökkentett megvalósításra fordítható összegnek megfelelően.

A Helyi Akciócsoport feladata a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés meghozatalától számított 6 hónapon belül egy HACS által megjelentetésre kerülő felhívástervezetet benyújtani a támogató intézményrendszer felé szabályossági vizsgálatra, melyben segíti a helyi szereplőket forráshoz jutni.

 

A HKFS megvalósításának igazgatási és pénzügyi feladatain kívül a HACS-ok feladata a térségi animáció: a potenciális érintettek mobilizálása, képessé tétele fejlesztési elképzeléseik megvalósítására, a projekt elképzelések közötti és a potenciális kedvezményezettek közötti kapcsolatok erősítése a HKFS céljainak megvalósítása érdekében, illetve olyan tevékenységek kezdeményezése, amelyek későbbi együttműködéseket és projekteket alapoznak meg.

 

Nemzeti Együttműködési Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A Szakkör


CIVIL FÓRUM

Email: info@civilforum.huCreated by Moksaphoto ©2021